ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Oznámení odstoupení od kupní smlouvy 

 

Zákazník / odesílatel: 

DORUČOVACÍ ADRESA 

Nemojany 323, 68303 Nemojany, Česká Republika 

e-mail: info@vaselatky.cz 

telefon: +420 774 909 090 

www.vaselatky.cz 

 

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy 

Dobrý den, 

dne …................... jsem s vámi uzavřel/a kupní smlouvu prostřednictvím internetu na zboží z objednávky číslo …............................. 

Tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od této kupní smlouvy, která se týká zboží uvedeného v přiloženém daňovém dokladu. Vracené zboží i daňový doklad posílám zpět s tímto dopisem zpět a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ................. Kč na můj bankovní účet číslo ………….................................. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy. 

Poznámka:  
Odstoupení od smlouvy je nutné vlastnoručně podepsat. Doporučujeme vytisknout ve dvou kopiích - jedna pro prodejce a druhá pro vás k uschování pro případ sporu. 

V .................................................. 

 dne...............................................                                                                                      

                                                                                               …....................................................... 

                                                                                                          Vlastnoruční podpis